рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W ITC „Gornyje maszyny” wszystkim pracownikom zapewniono ubezpieczenie medyczne

14.03.2011

Pracownicy ITC „Gornyje maszyny” na їyczenie mog№ byж obsіugiwani w resortowych, paсstwowych szpitalach i prywatnych klinikach w Doniecku.

„O zdrowie naszych pracowników dbamy nie tylko sіowem, ale i czynem. Ubezpieczenie medyczne to czкњж pakietu socjalnego, który przewiduje róїne korzyњci dla pracowników. Dziњ moїna juї z przekonaniem mówiж, їe w Centrum Inїynieryjno – Technicznym specjalistom, pracuj№cym w branїy konstruowania i technologii”, stworzono najlepsze warunki do realizacji potencjaіu twórczego”, - podkreњliі Dyrektor Generalny ITC „Gornyje maszyny” Wiktor Kuczma.


Возврат к списку