рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W Druїkowskim Zakіadzie Budowy Maszyn poprawiono system dystrybucji napojуw dla wszystkich pracownikуw

15.05.2012

Zaplanowano dostarczanie miesiкcznie po 500 butli wody o pojemnoњci 20 litrów kaїda.

„Zgodnie z prognoz№ meteorologów, lato zapowiada siк bardzo gor№ce. Dostкpna woda pitna na wydziaіach pomoїe pracownikom w porк wzmocniж swoje siіy i czuж siк dobrze podczas wysokich temperatur”, - oњwiadczyі Grigorij Machow, Dyrektor Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn.

„Wedіug obowi№zuj№cego ustawodawstwa sіona lub gazowana woda pitna zapewniana jest w okresie letnim tylko pracownikom gor№cych wydziaіów. Kierownictwo Kompanii podjкіo decyzjк o zakupie wody dla wszystkich pracowników przedsiкbiorstwa. Jeњli w podsumowaniu maja zobaczymy, їe 500 butli to za maіo, zwiкkszymy zakupy wody”, - podkreњliіa Natalia Klimienko, Dyrektor ds. Kadr NPK „Gornyje maszyny”.


Возврат к списку