W centrum korporacyjnym grupy Gornyje maszyny rozpocza si seria seminariw z udziaem ekspertw SBIERBANK ROSJI S.A.

07.02.2011

Na seminarium, w szczególnoci, rozpatrzono róne rodzaje akredytyw: z finansowaniem, postfinansowaniem, z dyskontem, oraz rodzaje gwarancji bankowych, schematy gwarantowania bezporedniej gwarancji bankowej i kontrgwarancji.

„Celem seminarium jest ksztatowanie u pracowników niezbdnej wiedzy odnonie istotnych operacji zwizanych z akredytywami i gwarancjami, która pozwoli na zminimalizowanie ryzyk finansowych Kompanii podczas dokonywania duych zakupów”, skomentowaa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu ds. Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.

„Stay wzrost poziomu wiedzy pracowników NPK „Gornyje maszyny” pozwala specjalistom Kompanii z powodzeniem rozwija biznes zgodnie ze standardami midzynarodowymi. Ze swojej strony Bank jest gotów podzieli si swoj wiedz profesjonaln, przecie podstaw dziaania naszego Banku, jako organizacji, jest pomoc w realizacji potrzeb i celów naszych klientów”, - zauwaya Wiceprezes Zarzdu „SBIERBANK ROSJI” S.A. Marina Bykowa.

Szkolenie przejdzie w sumie 52 pracowników NPK „Gornyje maszyny” z Dyrekcji Technicznej, Dyrekcji ds. Marketingu i Sprzeday, Dyrekcji ds. Produkcji, Dyrekcji ds. Strategii i Inwestycji, Dyrekcji ds. Finansów i IT, Dyrekcji ds. Zabezpieczenia Prawnego.

„SBIERBANK ROSJI” S.A. to uniwersalny bank komercyjny, który wiadczy peen zakres usug bankowych dla wszystkich grup klientów. Jednym z priorytetowych kierunków dziaa Banku jest obsuga firm midzynarodowych, które dziaaj na ukraiskim rynku, a take ukraiskich firm z inwestycjami rosyjskimi oraz duych ukraiskich przedsibiorstw o istotnym znaczeniu. Sie oddziaów regionalnych „SBIERBANKU ROSJI” S.A. na 1 lutego 2011 roku liczy 82 oddziay.

„SBIERBANK ROSJI” S.A. jest w 100% bankiem zalenym Banku Oszczdnociowego Federacji Rosyjskiej (OAO), najwikszym bankiem w Rosji, Europie rodkowej i Wschodniej. Zaoycielem i gównym akcjonariuszem Sbierbanku jest Bank Centralny Federacji Rosyjskiej (ponad 60% akcji z prawem gosu).