рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W Centrum Inїynieryjno – Technicznym /ITC/ „Gornyje maszyny” zmodernizowano kombajn њcianowy UKD-400 i kombajn chodnikowy KPD

31.01.2011

Zmiany w UKD400 dotycz№ reduktora urabiania, konstrukcji њrubowego organu urabiania, mechanizmu poci№gowego kombajnu, portalu, systemu hydraulicznego. We wszystkich wersjach kombajnu chodnikowego KPD dokonano korekty dokumentacji technicznej w zakresie ukіadu konstrukcyjnego, ramy, ramy-zbiornika, zasilania, przenoњnika, іaсcucha zgrzebіowego, kompletnej sekcji obrotowej.

Zmiany konstrukcyjne, wprowadzone do kombajnu њcianowego i chodnikowego podnios№ ich niezawodnoњж i resurs, bкd№ sprzyjaж zwiкkszeniu wielkoњci wydobycia wкgla w cienkich pokіadach i przyspieszeniu dr№їenia przygotowawczych wyrobisk górniczych, charakterystycznych dla Donbassu i Kuzbassu”, - podkreњliі Wiktor Kuczma, Dyrektor Generalny ITC „Gornyje maszyny”.

Pierwsza prezentacja zmodernizowanego sprzкtu odbyіa siк 20 stycznia w Pawіogradzie w ramach Programu Partnerstwa Strategicznego grupy „Gornyje maszyny” i firmy DTEK.

Informacja: kombajn њcianowy UKD-400 jest przeznaczony do mechanicznego wybierania wкgla w przodkach њcianowych w lekko nachylonych i pochyіych pokіadach o mi№їszoњci do 1,5 m, posuw wyrobiska po rozci№gіoњci z k№tami nachylenia do 35°, a takїe wzniosem i spadkiem z k№tami do 10°, przy wytrzymaіoњci wкgla na њciskanie do 400kN/m.


Возврат к списку