рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

W Centrum Inїynieryjno – Technicznym „Gornyje maszyny” tworzone s№ najlepsze miejsca pracy

16.03.2011

Zgodnie z projektem inwestycyjnym prace budowlane zakoсcz№ siк w paџdzierniku bieї№cego roku. W tym czasie kapitalny remont przejdzie 7,5 tysi№ca m2 pomieszczeс biurowych, fasady i dachy budynku, a takїe zostanie zagospodarowany przylegaj№cy teren.

W nowym budynku ITC „Gornyje maszyny” znajdzie siк centrum obróbki danych i wyspecjalizowane laboratoria. Miejsca pracy bкd№ wyposaїone we wszystko, co jest niezbкdne do owocnej pracy inїynierów – konstruktorów i swoim poziomem bкd№ porównywalne z dziaіami inїynierskimi miкdzynarodowych firm budowy maszyn. Jak powiedziaіa Dyrektor ds. Kadr i Komunikacji Korporacyjnej NPK „Gornyje maszyny” Natalia Klimienko, tworzona nowoczesna infrastruktura ITC pozwoli konstruktorom w peіni wykorzystywaж swój potencjaі zawodowy. „Kompania stara siк robiж wszystko, їeby zapewniж swoim pracownikom komfortowe i funkcjonalne miejsca pracy. Od tego bezpoњrednio zaleїy efektywnoњж pracy kaїdego czіonka zespoіu „Gornych maszyn”, - podkreњliіa Natalia Klimienko.


Возврат к списку