рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Ukraiсski rekordzista z „Gornych maszyn” uzupeіni park techniczny „Belon” OAO

06.12.2012

„Kombajn chodnikowy KPD zdobywa swoje miejsce "pod sіoсcem” na rynku rosyjskim. Od czerwca kombajn pracuje w kopalni „Razriez Inskoj” w bardzo trudnych warunkach górniczo – geologicznych. Górnicy s№ zadowoleni z tego, jak pracuje nasz sprzкt, a takїe z poziomu wsparcia technicznego, jaki zaproponowaіy im „Gornyje maszyny”. Myњlк, їe wysokie charakterystyki eksploatacyjne, optymalny stosunek ceny do jakoњci, a takїe szczególna uwaga podczas pracy z odbiorcami sprawiіy, їe „Belon” OAO dokonaі wyboru na nasz№ korzyњж”,– powiedziaі Jurij Lewankow, Dyrektor kompanii „Gornyje maszyny- RUS”.

Nowa generacja kombajnów KPD wyróїnia siк innowacyjn№ konstrukcj№ obrotowej sekcji przenoњnika, wzmocnion№ konstrukcj№ metalow№ gіównych elementów, zwiкkszonym resursem reduktora gіowicy kombajnu (organu urabiaj№cego) i szeregiem innych zmian.


Возврат к списку