Tworzenie jednolitych danych normatywno-referencyjno-informacyjnych od Strategii wspomaga rozwj Gornym maszynom zgodnie z wybranym modelem biznesowym

08.11.2013

Tradycyjna praktyka automatyzacji duych przedsibiorstw i holdingw pokazuje, e wdroenie systemu zarzdzania zasobami kompanii (ERP) odbywa si w oderwaniu od strategii ich rozwoju. Stanowisko kompanii Gornyje maszyny wg sw Michaia Potapowa jest takie, by stworzy i wdroy jednolite dane referencyjne, ktre zapewni penowartociowe funkcjonowanie zatwierdzonego modelu biznesowego. Bd one tworzone zgodnie z okrelon strategi kompanii, przewidujc cztery kierunki: rozwj serwisu posprzedanego, rozwj relacji z kluczowymi klientami z kluczowymi na rynkach docelowych, rozwj portfela produktowego i zwikszenie efektywnoci produkcji. Prawidowa automatyzacja pozwoli firmie na przejcie od chaosu do kontroli i dopasowanie wskanikw produkcyjnych, handlowych i finansowych.


Firma podejmuje ju w tym kierunku szereg wanych dziaa w zakresie okrelenia wielkoci danych referencyjnych /DR/, wymagajcych prowadzenia centralnego. Wprowadzenie jednolitych DR skrci czas podejmowania decyzji zarzdczych, obniy koszty sporzdzenia ksigowoci korporacyjnej, zminimalizuje ryzyko uzalenienia od czynnikw ludzkich, takich jak nieprawidowa lub utracona informacja, pozwoli prognozowa pynne zuywanie zasobw zwizanych z w peni funkcjonaln automatyzacj dziaalnoci i zapewni jego rozwj zgodnie z celem strategicznym Kompanii uzyskaniem maksymalnej moliwej wysokoci swobodnego przepywu pienidzy.


W Szczycie wzio udzia okoo 60 prelegentw. S to dyrektorzy finansowi wiodcych firm z Rosji i innych krajw, ktrzy maj moliwo wymiany dowiadcze i przykadw najlepszych praktyk, omwienia najnowszych wydarze w sferze finansw.