Sprzt techniczny Gornych maszyn bije rekordy drenia

19.08.2013

Sprzt techniczny Gornych maszyn bije rekordy drenia

Kombajn chodnikowy, ktry pobi rekord, pracuje w przedsibiorstwie od 20 czerwca biecego roku, w sumie w Juno- Donbasskiej pracuje pi jednostek KPD produkcji Gornych maszyn.


Rozumiemy, e dzi dla brany wydobycia wgla najbardziej aktualne s kwestie zwikszenia wydajnoci urzdze i zapewnienia bezpiecznych warunkw pracy pracownikw. Wanie dlatego nasza firma aktywnie wprowadza nowe technologie i operatywnie reaguje na rosnce potrzeby naszych klientw. Dlatego te cakiem niedawno wyprodukowalimy nasze nowe opracowanie kompleks dreniowo - cianowy KNF. Taki sprzt techniczny pozwoli grnikom dwa razy szybciej dry nisze do montau kompleksu cianowego i udostpnia ciany do wydobycia wgla stwierdzi Dyrektor Generalny Kompanii Jewgienij Romaszczin i wyrazi przekonanie, e rekord, ustanowiony przez kombajny chodnikowe Gornych maszyn nie jest ostatni.


Jak powiedzia brygadzista Aleksander Rogulski, osignicie to byo moliwe dziki zgranemu zaopatrzeniu, niezawodnej maszynie i bojowemu duchowi ludzi. Postawiono przed nami zadanie jak najszybszego oddania ciany do eksploatacji. Postaralimy si sprzt nie zawid podzieli si wraeniami kierownik pola UPR -3 przedsibiorstwa Wiaczesaw Derkacz.


Duego osignicia zaodze kopalni pogratulowaa delegacja przedstawicieli zjednocze wydobywczych, a take przedstawiciele Ministerstwa Energetyki i Przemysu Wglowego.