Strategiczne partnerstwo NPK Gornyje maszyny i Prominvestbanku: rozwj zaawansowanej brany i modernizacja ukraiskich kopal

12.05.2011

I tak, NPK „Gornyje maszyny” otrzymaa 20 milionów hrywien pod udokumentowane operacje w celu zakupu nowych urzdze technologicznych i zabezpieczenia transakcji przetargowych. NPK „Gornyje maszyny” zwikszya równie istniejc lini kredytow z 16 do 22 milionów dolarów i pozyskaa jeszcze 40 milionów dolarów w celu uzupenienia rodków obrotowych.

„Z gbokim zadowoleniem ledzimy dynamik wzrostu NPK „Gornyje maszyny”, profesjonalizm jej menederów i cise przestrzeganie zobowiza umownych. Bank rozpatruje wspóprac z „Gornymi maszynami” jako partnerstwo strategiczne, poniewa firma jest obecnie jednym z naszych najwikszych klientów korporacyjnych”, - podkreli Wadysaw Krawiec, czonek Zarzdu Prominvestbanku”.

„Wzrost sprzeday sprztu górniczego dla przedsibiorstw wydobywczych w Ukrainie i za granic, który obserwujemy w naszej Kompanii, a take przebiegajcy równolegle proces modernizacji mocy produkcyjnych, wymaga dodatkowych róde finansowania. Prominvestbank nigdy nas nie zawiód, bdc sprawdzonym partnerem biznesowym w procesie naszego rozwoju, proponujcym optymalne rozwizania finansowe. Zawsze czujemy kolosaln profesjonaln pomoc kolegów z Prominvestbanku, reprezentowanych przez Dyrektora Departamentu Wsparcia Prawnego Siergieja Moroza i Dyrektora Departementu Przemysu Siergieja Stankowa, którzy doskonal rozumiej specyfik biznesu w brany budowy maszyn”, - stwierdzia Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.