рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Stal їarowytrzymaіa: Wyprodukowano w „SWIETIE SZACHTIORA”

29.01.2013

Juї pierwsze doњwiadczenia w produkcji wyrobów, odlanych z tej stali pokazaіy ich wysok№ odpornoњж mechaniczn№ w procesie eksploatacji doњwiadczalno – przemysіowej. Ponadto wіasna produkcja pozwala osi№gn№ж znacz№c№ oszczкdnoњж kosztów w porównaniu z zakupami analogicznego asortymentu u producentów zewnкtrznych. W przedsiкbiorstwie planuj№ w peіni zapewniж dostawy litego wyposaїenia i urz№dzeс dla potrzeb produkcji termicznej, kowalstwa i narzкdziowej.


Возврат к списку