рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Spotkanie z przedstawicielami firmy „DWK”

10.06.2004

Niemieccy specjaliњci na czele z doktorem nauk technicznych Klausem Schpitz (byіy dyrektor INB opracowaс górniczych (m. Aachen), zaprezentowali nowe opracowania sprzкtu górniczo – kopalnianego w Niemczech. W szczególnoњci nowego іaсcucha dla kopalnianych przenoњników zgrzebіowych. Zaproponowano organizacjк wspólnej produkcji wraz z wieloma znanymi niemieckimi firmami produkuj№cymi maszyny i urz№dzenia dla gospodarstwa domowego, przyczep dla samochodów o duїej іadownoњci, wykorzystywanych w przewozach miкdzynarodowych.


Возврат к списку