Serwis dla grnikw. NPK Gornyje maszyny uruchomia dzia remontowy w Gorowskim zakadzie Budowy Maszyn

24.07.2012

„Rozwój biznesu posprzedanego to jedna ze strategicznych inicjatyw naszej firmy. Naszym zadaniem jest stworzenie infrastruktury dla sprzeday czci zamiennych, remontów kapitalnych i serwisu. Uruchomienie dziau remontowego sprztu cianowego i chodnikowego to krok w tym kierunku. Zoenie zamówienia u nas gwarantuje klientowi, e remont bdzie wykonany zgodnie z technologi produkcji sprztu przy wykorzystaniu oryginalnych czci zamiennych. Oprócz urzdze cianowych i chodnikowych, nasza Firma dokonuje remontów kapitalnych obudów zmechanizowanych, zaspokajajc stay popyt klientów na t usug”. – podkreli Aleksandr Kowalczuk, Dyrektor Pionu Sprztu cianowegoi Chodnikowego NPK „Gornyje maszyny”.

Moce nowego wydziau pozwalaj na wykonywanie do 70 remontów kapitalnych kombajnów rocznie. Przy tym redni czas wykonania remontu wyniesie od 2 do 3 miesicy. Inwestycje w projekt wyniosy ponad 17 milionów hrywien (bez VAT), jedna trzecia rodków zostaa zainwestowana w zakup urzdze technologicznych. Zainstalowano stanowisko napawania, które zostao zaprojektowane przez Instytut Spawalniczy im. E. О. Pатона НАН Ukraina, co pozwala poszerzy zakres czci maszyn podlegajacych remontowi. I tym samym, na zmniejszenie kosztu remontu, a wic równie ceny dla klientów.

W 2013 roku dzia remontowy bdzie dodatkowo wyposaony w stanowiska badawcze na kwot ponad 1 miliona hrywien. Dziki wydziaowi remontowemu 130 pracowników gorowskiego zakadu otrzymao now prac. „Po osigniciu przez wydzia remontowy projektowanych mocy bdzie tu pracowa 220 pracowników. Przy czym 130 miejsc pracy stworzono „od zera”. Wszystkim pracownikom bdzie zapewnione konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny”, - owiadczy Konstantin Kriukow, Dyrektor zakadu „Gorowski zakad Budowy Maszyn”.