Rewolucja w wydobyciu wgla: Firma Gornyje maszyny zaprezentowaa nowe rozwizanie

23.08.2013

KNF to pierwszy tego typu kompleks na wiecie, nie ma odpowiednikw. Obecnie, dziki zwikszonej wydajnoci i zwikszonej prdkoci liniowej cicia, grnicy bd w stanie dwa razy szybciej dry nisze do montau kompleksu cianowego i rozpoczyna wydobycie wgla ze cian. Takie charakterystyki udao si osign dziki wasnym opracowaniom inynieryjno technicznym stwierdzi Aleksander Kowalczuk, Dyrektor Pionu Urzdze cianowych i Chodnikowych Kompanii Gornyje maszyny.


Stworzenie nowych produktw i rozwj ju istniejcego portfela produktowego to strategiczny kierunek rozwoju firmy. Gornyje maszyny / Горные машины. Bdc ekspertem w opracowaniu i produkcji urzdze do pokadw cienkich i pokadw o duym nachyleniu, Kompania nie zadowala si tym, co ju osigna, i kontynuuje rozwj swojego portfela produktw. Tworzc kompleks KNF inynierowie i technolodzy pooyli nacisk na zaspokojenie podstawowych potrzeb wspczesnego wydobycia wgla wysok wydajno urzdzenia i zapewnienie bezpiecznych warunkw pracy grnikw.