Przedsibiorstwa NPK Gornyje maszyny znacznie zwikszyy w I proczu 2011 r. wskaniki produkcyjne i sprzeda eksportow

05.10.2011

I tak, kombajnw cianowych wyprodukowano o 41% wicej, przenonikw zgrzebowych o 42%, podstacji transformatorowych o 60%, sekcji obudowy zmechanizowanej o 85%. Najwikszy wzrost produkcji zanotowano w zakresie pompowni (138%) i przenonikw tamowych (383%).

Dwukrotnie zwikszy si udzia sprzeday eksportowej w cakowitej strukturze przychodw, wynoszc 11,4%. Wrd krajw, do ktrych prowadzono dostawy sprztu, na pierwszym miejscu znajduje si Rosja. Kolejne miejsca zajmuj Kazachstan, Biaoru i Armenia.

Wskanik Jedn. miary Okres
6 m-cy 2010r. 6 m-cy 2011r. Odchylenie
Jedn. miary %
Produkcja n/godz. 1 544 812 2 524 160 979 348 63,4%*
Wydajno pracy na 1 pracownika
Personelu przemysowo - produkcyjnego n/godz. 145,7 164,4 18,8 12,90%
Podstawowego pracownika produkcyjnego n/godz. 433,6 493,7 60,1 13,80%

*63,4% wzrostu wskanikw produkcyjnych osignito dziki bardziej efektywnej organizacji procesu produkcyjnego i zwikszeniu portfela zamwie ze strony przedsibiorstw grniczych Ukrainy i bliskiej zagranicy.

W drugim proczu 2011 roku oczekiwany jest wzrost sprzeday, w pierwszej kolejnoci, dziki wyrobom Gorowskiego Zakadu Budowy Maszyn i Krzyworoskich Zakadw Sprztu Grniczego, ktre przeszy pod zarzd operacyjny NPK Gornyje maszyny w sierpniu 2011 roku, optymalizacji linii produktowej i zwikszenia wielkoci sprzeday Przedstawicielstwa Handlowego.