рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Prezentacja nowego przenoњnika zgrzebіowego SPC

05.07.2004

Przenoњnik ten jest przeznaczony do pracy w skіadzie wysokowydajnych kompleksów zmechanizowanych, obliczony na transport wкgla, іupków, rud potasu i in. W konstrukcji przenoњnika uwzglкdniono nowoczesne osi№gniкcia nauki, techniki, wymagania zleceniodawców i doњwiadczenia pracy analogicznych przenoњników w warunkach przemysіowych. Na їyczenie klienta przewidziano moїliwoњж kompletacji dostawy przenoњnika, innej od podanej w charakterystyce technicznej w zaleїnoњci od warunków eksploatacji.


Возврат к списку