рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Pracownicy zakіadu „Donieckgormasz” otrzymali wygodne biuro

21.05.2012
Przypomnijmy, їe w czerwcu zeszіego roku w odnowionym budynku inїynieringu zakіadu „Donieckgormasz” zostaіo zlokalizowane Centrum Techniczno – Inїynieryjne „Gornyje maszyny” i Piony Urz№dzeс Infrastrukturalnych, Њcianowych i Chodnikowych oraz urz№dzeс dla górnictwa odkrywkowego.

W sumie w budynkach kierownictwa zakіadu i CTN znajduje siк obecnie ponad 600 zmodernizowanych stanowisk pracy.

W sumie na odnowienie budynków (wі№cznie z badaniem, pracami projektowymi, etapami uzgodnieс, nadzorem autorskim i technicznym, pracami budowlanymi) zainwestowano ponad 30 mln hrywien.

Возврат к списку