рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Pogotowie serwisowe dla klientуw NPK „Gornyje maszyny”

08.01.2013

Byіo to moїliwe dziкki temu, їe wczeњniej stworzone brygady wsparcia pracowaіy w trybie dyїuru caіodobowego. Mistrzostwo i profesjonalizm pracowników Kompanii pozwoliіy operatywnie poradziж sobie z powstaj№cymi pytaniami.


Возврат к списку