рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Peіny komplet! Pracownicy Krzywego Rogu zebrali najwiкkszy wкzeі dla koparki EKG 8US

Peіny komplet! Pracownicy Krzywego Rogu zebrali najwiкkszy wкzeі dla koparki EKG 8US
17.06.2015

Wczeњniej "Corum Krzyworoїski zakіad urz№dzeс górniczych" produkowaі i remontowaі wyі№cznie poszczegуlne czкњci dla tego wкzіa, lecz caіoњciowe wykonanie wкzіa odbyіo siк po raz pierwszy. Podwozie jest wyposaїone w ramк doln№, g№sienicze ramy, zкbaty wieniec z koсcow№ szyn№, osiami kуі oporowych oraz osi№ napiкcia, przeznaczonymi do pracy z systemem centralnego smarowania "Linkoln". W celu zwiкkszenia okresu їywotnoњci koіa oporowy zostaіy wykonane z wysokoodpornej stali.


Przypomnijmy, їe wyremontowana koparki zostanie wyposaїone w nowe czкњci: іyїka koparki o pojemnoњci 10m3, podwozie oraz nowe napкdy ruchu. Ponadto, zgodnie z wymaganiami klienta, zostanie wyprodukowana nowa wzmocniona platforma obrotowa.


Возврат к списку