рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Peіnowymiarowe stanowiska wкglowe do badaс nowych rodzajуw sprzкtu chodnikowego

16.01.2006
Przedstawiciele zleceniodawcy mog№ obejrzeж pracк sprzкtu chodnikowego na stanowisku, skіadaj№ swoje propozycje odnoњnie udoskonalenia poszczególnych wкzіów w celu uzyskania maksymalnej efektywnoњci pracy maszyny w konkretnych geologiczno –górniczych warunkach eksploatacji.

Возврат к списку