Odbya si narada przedstawicieli NPK Gornyje maszyny i kopalni Sadkinskoje (Rosja)

25.06.2009

Wedug danych statystycznych ciana w kopalni „Sadkinskoje” stale mieci si w pierwszej dziesitce przodków cianowych w Rosji, pracujcych z obcieniami ponad 3000t/doba. Wyprzedza szereg cian, wyposaonych w sprzt niemieckich, angielskich, polskich i czeskich firm. Przy tym rednia miszo pokadu wglowego w kopalni „Sadkinskoje” wynosi 1,8 m, podczas gdy przodki cianowe, które osigny nieco wiksze obcienia, eksploatuj pokady o miszoci 2,5 -4 m. rednie dobowe obcienie na cian wynosi ponad 4500 t/dob, maksymalne – 9487 t/dob.

Podstawowe konstrukcyjne i techniczne wyróniki kombajnu to:

  • twardy korpus w formie ramy nonej o ksztacie skrzynkowym;
  • konstrukcja blokowa gównych wzów kombajnu;
  • system chodzenia reduktorów zespou urabiania;
  • przetwornik czstotliwoci regulowanego napdu elektrycznego mechanizmu posuwu zamontowany na kombajnie;
  • system diagnostyki i kontroli stanu gównych wzów;
  • wywietlanie informacji technologicznych i diagnostycznych na monitorze;
  • zwikszona wydajno kombajnu do 18 t/min;
  • zwikszenie mocy napdu urabiania do 600 kW;
  • zmniejszenie pracochonnoci obsugi technicznej i biecych remontów dziki dostpnoci i wygodzie montau – demontau poszczególnych bloków bez naruszenia pocze gównych czci kombajnu.

Specjalici techniczni kopalni poprosili o kontynuacj wspópracy z NPK „Gornyje maszyny” w zakresie dostaw obudów zmechanizowanych i kombajnów cianowych.