Obligacyjny debiut Gornych maszyn

06.11.2012

Pitego listopada przeprowadzono pierwsz emisj obligacji przedsibiorstwa, wchodzcego w skad NPK „Gornyje maszyny”. Wielko pierwszej emisji – 50 mln hrywien (6,1 mln dolarów USA). W sumie, do poowy grudnia 2012 r., przeprowadzonych bdzie 5 emisji obligacji na cakowit kwot 250 mln hrywien, co daje nieco ponad 30,6 mln dolarów USA wg biecego kursu walut (wielko kadej emisji to 50 tys. obligacji o nominale 1 tys. hrywien lub 122,5 dolara USA kada). Termin wykupu to trzy lata, oprocentowanie- 18% rocznie. Wypaty bd odbywa si co kwarta.

Emisj zarejestrowaa Krajowa Komisja Papierów Wartociowych i Rynku Funduszy 25 padziernika 2012 r. Gwarantem transakcji jest „Altana Kapita”. Emisja obligacji odbya si na „Giedzie Papierów Wartociowych" "PFTS" P.S.A.

„Debiutancka emisja obligacji to wany krok dla naszej Kompanii. Kontynuujemy tworzenie pozytywnej historii kredytowej Kompanii i jestemy gotowi do duego stopnia transparentnoci i odpowiedzialnoci przed inwestorami, który jest zwizany z pozyskaniem rodków na rynkach kapitaowych”, powiedziaa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”. Jej zdaniem to, e uczestnicy rynku okazali due zainteresowanie emisj, mówi o pozytywnej ocenie jakoci pracy kierownictwa Kompanii ze strony ekspertów i analityków i ich pewnoci co do pozytywnej dynamiki dalszego rozwoju „Gornych maszyn”. Pozyskane rodki bd skierowane na zwikszenie wielkoci produkcji, regeneracj i napraw istniejcych mocy produkcyjnych, a take na uzupenienie rodków obrotowych.