рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Oњwiadczenie R.L. Achmetowa

Oњwiadczenie R.L. Achmetowa
14.03.2014

Donbas zawsze byі przedsiкbiorczym i odpowiedzialnym regionem. To kraj ciкїkiej niebezpiecznej pracy, gdzie їyj№ i pracuj№ silni, pracowici i mкїni ludzie. Potrafimy dziaіaж nie w oparciu o emocje. Potrafimy byж opanowani i cierpliwi wobec siebie nawzajem. Potrafimy szanowaж róїne pogl№dy. Musimy zakoсczyж wyjaњnianie wzajemnych stosunków na ulicach i placach - to zabiera їycie i przynosi cierpienie.

Wzywam wszystkich aby zachowali spokój i nie poddawali siк emocjom, nie wykorzystywali ulicy.

Jesteњmy jedn№ rodzin№ Donbasu i powinniњmy ni№ pozostaж - jedn№ rodzin№ Donbasu w jednej, caіej Ukrainie.

Rinat Achmetow

Prezydent SCM


Возврат к списку