NPK Gornyje maszyny zdobya rosyjskie zoto

20.06.2011

Nagrod wrczono za pokazany na ekspozycji Kompanii kombajn cianowy przeznaczony do cienkich pokadów wgla UKD400. Zotym medalem w kategorii „Najlepszy eksponat” uhonorowano maszyn przybierkowo – adujc MPR.

„Wgiel Rosji i Mining” to jedna z trzech najwikszych wystaw brany budowy maszyn na wiecie i kluczowa dla brany budowy maszyn górniczych. Tym nie mniej nagrody, które otrzymay nasze wyroby w Nowokuzniecku, to równie wiksza odpowiedzialno przed klientami – przecie ich zaufanie to najlepsze uznanie dla nas”, - podkreli Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”.

Ekspozycja NPK „Gornyje maszyny” bya jedn z najbardziej odwiedzanych na wystawie „Wgiel Rosji i Mining”. Pokaz pracy maszyny przybierkowo –adujcej oraz kompleksu cianowego na przestrzeni czterech dni przyciga uwag specjalistów brany górniczej.


Pomimo tego, e nasza ekspozycja bya najwiksza na wystawie (ponad 400 metrów kwadratowych), niestety, bylimy w stanie zaprezentowa tylko cz naszego kluczowego sprztu. Pogldowe poznanie sprztu w poczeniu z konsultacjami, przeprowadzonymi przez konstruktorów z Centrum Inynieryjno – Technicznego, w opinii klientów, byo poyteczne i miao warto informacyjn”, - oznajmi Jewgienij Romaszczyn.

W ramach wystawy 9 czerwca NPK „Gornyje maszyny” przeprowadziy konferencj naukowo – praktyczn „Innowacje w sprzcie wydobywczym”. Zastpca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeday Walerij Krupickij nawietli podstawowe zalety, które zyskuj klienci, wspópracujc z kompani „Gornyje maszyny”, a konstruktorzy z Centrum Inynieryjno – Technicznego przedstawili udoskonalony sprzt chodnikowy i progresywny kompleks cianowy. Po konferencji dla jej uczestników na ekspozycji NPK „Gornyje maszyny” przeprowadzono pokaz pracy kompleksu cianowego.

Przypomnijmy, e na ekspozycji NPK „Gornyje maszyny” zaprezentoway kompleks cianowy przeznaczony do cienkich pokadów wgla, maszyn przybierkowo – adujc MPR, urzdzenia elektryczne, urzdzenia podziemne i transport koowy.