NPK Gornyje maszyny zaprezentuje najlepsze urzdzenia na wystawie Wgiel Rosji i Mining

30.05.2012

Obudowa zmechanizowana 2DTP zostaa opracowana przez specjalistów NPK „Gornyje maszyny” specjalnie dla kopal o trudnych warunkach geologiczno – górniczych. Obudowa jest przeznaczona do mechanizacji procesów wsparcia stropu w przyprzodkowej strefie ciany, kierowanie stropem za pomoc cakowitego zawau, a take do przemieszczania przenonika na przodek podczas eksploatacji pochyych pokadów o miszoci 1,8 – 3,5 m w kopalniach, w których wystpuje zagroenie gazem i pyem, wcznie z przekraczajcymi kategorie. Gówne zalety 2DTP to wysoka nono sekcji (ponad 850kN/m2) podwójne przejcie pomidzy przenonikiem a sekcjami obudowy w pozycji wyjciowej, twarda podstawa typu „katamaran” z aktywnym mechanizmem podnoszenia, którego uchwyt hydrauliczny jest odciony od dziaania si bocznych, uatwiajcym przemieszczanie obudowy przy mikkim podou. Ponadto obecno dociskowej tarczy przodkowej zapewnia bezpieczestwo pracy w warunkach pokadów o miszoci ponad 2,5 m.

Kombajn cianowy nowej generacji KDK500 jest przeznaczony do eksploatacji pokadów o miszoci 1,35 – 3,55 m. KDK500 wyposaono w bezacuchowy system posuwu oparty na napdzie elektrycznym z regulacj czstotliwociow, zapewniajcy prdko przemieszczania do 20 m/min. Zdalne sterowanie zapewnia akustyczn kontrol pracy kombajnu poza stref jego widocznoci, a take stale sprawdza stenie metanu i lokalizacj w cianie. Analiza pracy przodków cianowych z wykorzystaniem KDK500 pokazuje stay przyrost stabilnego redniego wydobycia dobowego do 6697 t/dob i ponad dwukrotny wzrost wydajnoci pracy. Obecnie kombajn KDK500 ze zwikszon do 700kW moc zasilania silnika organów urabiajcych jest pomylnie eksploatowany w „Kopalni Sadkinskaja” Sp. z o.o.

Sprzt chodnikowy bdzie reprezentowany przez zmodernizowany kombajn KPD. Gównymi cechami konstrukcji zmodernizowanego kombajnu s obecnie: zastosowanie cakowicie nowej konstrukcji sekcji zwrotnej przenonika, wykluczajcej zastosowanie elastycznych arkuszy; obecno systemu wymuszonego smarowania oysk waów szybkoobrotowych w reduktorze organu urabiajcego; obecno instalacji chodzcej pyn roboczy. W danej chwili w kopalniach Ukrainy i krajów WNP eksploatuje si ponad 40 maszyn.