NPK Gornyje maszyny zakoczya transakcj sprzeday Swierdowskiego Zakadu Budowy Maszyn

03.07.2012

Nowym wacicielem zakadu zostao Prywatne Przedsibiorstwo Naukowo – Produkcyjne „UTEK” (m. ugask). Decyzj stron nie ujawnia si bardziej szczegóowych informacji odnonie transakcji.

„Decyzj o sprzeday zakadu podjto, poniewa moce produkcyjne danego przedsibiorstwa s zbdne dla firmy „Gornyje maszyny”. Obecnie mamy moliwo wykonywania analogicznych prac (remont urzdze górniczych i kopalnianych) z wiksz efektywnoci, w innych naszych przedsibiorstwach, na przykad na Drukowskim i Kamieskim Zakadach Budowy Maszyn. Przy tym wiadomie szukalimy alternatywnego inwestora w celu pozostawienia zakadu jako jednego z duych pracodawców w regionie”, - podkreli Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny” Jewgienij Romaszczyn.

Kierownictwo twierdzi, e strategicznym kierunkiem NPK „Gornyje maszyny” pozostaje rozwój biznesu na globalnym rynku urzdze wydobywczych dla górnictwa, sukces tego zadania osigany jest poprzez zwikszenie efektywnoci procesów biznesowych, koncentracji na funkcjach profilowych i zmniejszenia udziau nieprofilowych i zbdnych aktywów w strukturze firmy.