NPK Gornyje maszyny wyprodukowaa urzdzenia dla nowej ciany w Obwodzie Rostowskim (Rosja)

11.03.2013

Wypuszczenie przenonika cianowego SP326 i przenonika chodnikowego SP251.13 oraz podawarek byo akordem kocowym kompleksowego programu w zakresie wyposaenia nowej ciany w nowoczesne i wysoce efektywne urzdzenia, produkcji NPK „Gornyje maszyny”.

Wysano ju górnikom 172 sekcje zmechanizowanej obudowy 09DT, wyposaone w elektrohydrauliczny system sterowania jednego z wiodcych niemieckich producentów, który pozwala cakowicie zautomatyzowa proces wsparcia i sterowania cian w przestrzeni przycianowej. Zestaw cianowy jest wyposaony w czujniki pooenia sekcji, dziaajce w podczerwieni, oraz we wbudowane lampy diodowe, a take w górniczy komputer. Gwarancyjny okres eksploatacji wynosi 18 miesicy, a resurs do pierwszego remontu kapitalnego – 10 tys. cykli przemieszczenia.

W styczniu dyrekcja kopalni „Obuchowskoje” otrzymaa maszyn wiercco – adujc (MW), pozwalajc na zwikszenie tempa przeprowadzania górniczych prac przygotowawczych metod wiercenia wybuchowego, i kombajn cianowy UKD 400, wyposaony w system zdalnego sterowania za pomoc pulpitu radiowego, co zwiksza bezpieczestwo pracy górników w przodku.

Dyrekcja kopalni „Obuchowskoje” zalicza si do najefektywniejszych przedsibiorstw górniczych w Obwodzie Rostowskim. Moce produkcyjne - rzdu 1,7 mln ton antracytu wysokiej jakoci rocznie. Wielko produkcji w 2012 roku wyniosa 388 tys. ton wgla.

Wedug Igora Fomienko, Dyrektora ds. Marketingu i Sprzeday NPK „Gornyje maszyny”, wykorzystanie nowoczesnego sprztu technicznego do wyposaenia nowej ciany pozwoli na zapewnienie wydajnoci na poziomie 2,5 tys. ton wgla na dob, i polepszenie warunków pracy w przodku”.

Swoistym prezentem od NPK „Gornyje maszyny” dla górników bya zmontowana w Kamieskim Zakadzie Budowy Maszyn (wchodzi w skad „Gornych maszyn”) mini – ciana z 12 sekcjami zmechanizowanej obudowy. Ponadto, w skad prezentowanego kompleksu, pozwalajcego na przeprowadzanie zaj praktycznych ze specjalistami kopalni „Obuchowskoje”, demonstrujc im proces skadania, montau i powizania urzdze, wchodzi równie kombajn cianowy UKD400. Jak zauway Igor Fomienko, specjalici NPK „Gornyje maszyny” przygotowali specjalny kurs szkoleniowy dla górników, aby przekaza maksimum informacji o specyfice pracy na nowych urzdzeniach.

Obecnie NPK „Gornyje maszyny” równie pracuj nad realizacj zamówienia do kompletacji jeszcze jednej ciany w tej samej kopalni. Wyprodukowano ju przenoniki przodkowy i chodnikowy. W „Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn” (wchodzi w skad NPK „Gornyje maszyny”) odbywa si skadanie zmechanizowanej obudowy DT z systemem sterowania BD i dwóch sekcji wlotów UKS. W skad kompleksu wejdzie równie kombajn cianowy UKD 200-250.