NPK Gornyje maszyny stworzya wasne centrum inynieryjno techniczne dla celw projektowania nowych wzorw sprztu grniczego

08.10.2010

Na dyrektora Centrum Inynieryjno - Technicznego mianowano Wiktora Pawowicza Kuczm, który przeszed drog od inyniera – konstruktora do gównego konstruktora i gównego inyniera w najwikszych ukraiskich zakadach budowy maszyn.

Gównym celem stworzenia ITC NPK „Gornyje maszyny” jest pena obsuga potrzeb przedsibiorstw kompanii w zakresie technologiczno – konstruktorskiego przygotowania produkcji. W pierwszej kolejnoci stworzenie cakiem nowych modeli sprztu we wszystkich kierunkach grup produktowych (kombajny cianowe, sekcje obudowy zmechanizowanej, maszyny chodnikowe, przenoniki zgrzebowe i tamowe, podnoniki, urzdzenia wentylacyjne, koowroty, transport kopalniany, urzdzenia elektryczne, sprzt dla górnictwa odkrywkowego) i poczenie w jedn cao kompleksu sprztu dla przemysu górniczego


W ITC zostanie wdroony przejrzysty system projektowania, który pozwoli na zoptymalizowanie pracy konstruktorów i znacznie zwikszy jako pracy przygotowawczej w procesie produkcji wyrobów.

ITC NPK „Gornyje maszyny” planuje skoncentrowanie wysików najlepszych konstruktorów sprztu górniczego. Aby osign ten cel ITC NPK „Gornyje maszyny” wdroy efektywny system motywacji pracowników i rozwoju modych specjalistów. Wedug planu zaoga ITC NPK „Gornyje maszyny” bdzie liczy okoo 700 pracowników. Pocztkowa inwestycja w stworzenie i rozwój centrum wyniesie ponad 30 milionów hrywien.