рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” rozszerza zasiкg geograficzny obecnoњci w Rosji

14.02.2012

Przy kaїdym przedstawicielstwie stworzono skіad konsygnacyjny czкњci zamiennych do sprzкtu produkowanego przez zakіady NPK „Gornyje maszyny”, na którym bкdzie znajdowaж siк stale uzupeіniany zapas najbardziej potrzebnych czкњci zamiennych. Przedsiкbiorstwa, z którymi zostanie zawarta umowa obsіugi serwisowej, bкd№ w stanie operatywnie otrzymywaж czкњci zamienne z magazynu (nie tracimy czasu na dostawк od producenta), przy tym klientowi udziela siк odroczenia pіatnoњci za dostarczone wyroby.

„Dyslokacja przedstawicielstw firmy w kluczowych regionach biznesu pozwoli na stworzenie klientom komfortowych warunków i bкdzie sprzyjaж zwiкkszeniu sprzedaїy na rynek rosyjski”, - oњwiadczyі Jurij Lewankow, Dyrektor Przedstawicielstwa Handlowego „Gornyje maszyny RUS”.

W 2011 roku NPK „Gornyje maszyny” zwiкkszyіy sprzedaї do Rosji w porównaniu z 2010 rokiem o 43%.

Najwiкksi klienci NPK „Gornyje maszyny” w Rosji: SUEK, GMK „Norylskij nikiel”, EurazHolding”, „Uralkalij”, „Metaloinvest”, „Rosyjski Wкgiel”, „Workutaugol”, „Mosmetrostroj” i inne firmy.


Возврат к списку