NPK Gornyje maszyny przystpuje do modernizacji urzdze obrotowych

23.03.2012
"W 2011 roku sprzeda sprztu dla górnictwa odkrywkowego stanowia 24% w ogólnej strukturze sprzeday. Planujemy zwikszenie tego wskanika poprzez dokonanie modernizacji koparek czerpakowych i wypuszczenie czci zamiennych w zakadach „Donieckgormasz” i Krzyworoskich Zakadach Sprztu Górniczego”,- owiadczy Siergiej Rybako, Dyrektor Pionu Urzdze dla Górnictwa Odkrywkowego NPK „Gornyje maszyny”.

Specjalici techniczni NPK „Gornyje maszyny” opracowali specjalistyczny program modernizacji kadego modelu koparki. Dotyczy on czci mechanicznej i elektrycznej, a take automatyzacji szeregu procesów roboczych. Zaproponowane przez inynierów rozwizania pozwalaj na skrócenie czasu wydobycia na ton wyrobów i obniy zuycie energii elektrycznej. Ponadto dziki wprowadzonym zmianom znacznie wzronie komfort i wydajno pracy obsugi.

„Lwia cz sprztu rotacyjnego, wyprodukowanego w zakadzie „Donieckgormasz” pod koniec lat 90 i do dnia dzisiejszego z powodzeniem pracuje w kopalniach i wyrobiskach odkrywkowych Ukrainy i Rosji. Ale ycie nie stoi w miejscu. Rozwój technologii i due zapotrzebowanie ze strony spóek wydobywczych dyktuj konieczno staego doskonalenia urzdze. Po modernizacji wszystkie typowymiary koparek czerpakowych bd dysponowa nowymi moliwociami uytkowymi, co, jestem pewien, zostanie docenione przez naszych klientów”,- stwierdzi Siergiej Rybako, Dyrektor Pionu Urzdze dla Górnictwa Odkrywkowego NPK „Gornyje maszyny”.