рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” przeprowadziіy I spartakiadк korporacyjn№

04.05.2012

Jak powiedziaі Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny” Jewgienij Romaszczyn, spartakiada korporacyjna to nie tylko propagowanie zdrowego stylu їycia, ale i moїliwoњж zademonstrowania wartoњci Kompanii: „W sporcie waїne jest czucie іokcia. Waїne, їeby byж graczem zespoіowym i czuж odpowiedzialnoњж za swój zespóі. Spartakiada pokazaіa, їe cecha ta jest wіaњciwa dla „Gornych maszyn”.

W klasyfikacji ogólnozespoіowej pierwsze miejsce i przechodni puchar mistrzowski otrzymaі zespóі Druїkowskiego Zakіadu Budowy Maszyn, drugie miejsce zdobyli przedstawiciele „Gorіowskiego Zakіadu Budowy Maszyn”, a br№zowym medalist№ zostaіa druїyna „Donieckgormaszu”. Wszyscy uczestnicy I spartakiady korporacyjnej NPK „Gornyje maszyny” zostali nagrodzeni medalami, pucharami i dyplomami, oraz wartoњciowymi nagrodami.


Возврат к списку