рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” przeprowadzi konferencjк naukowo – praktyczn№ na targach „WКGIEL/MINING”

29.08.2012

Tematy referatów:

  • Nowa generacja kombajnów z pionowymi bкbnami
  • Wysoce wydajne i bezpieczne urz№dzenia do dr№їenia komór montaїowych dla kompleksów zmechanizowanych
  • Przenoњnik taњmowy produkcji „NPK „Gornyje maszyny” z regulacj№ czкstotliwoњciow№ prкdkoњci przesuwu taњmy
  • Akumulatorowa lokomotywa elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym na nowym poziomie technicznym A2W8T
  • Nowe wentylatory i instalacje wentylatorowe gіównej wentylacji NPK „Gornyje maszyny”

Возврат к списку