NPK Gornyje maszyny otrzymaa Grand Prix midzynarodowych targw Wgiel Rosji i Mining

13.06.2012

Rezultaty midzynarodowej wystawy – targów „Wgiel Rosji i Mining 2012” dla NPK „Gornyje maszyny” to trzy nagrody, zdobyte przez wystawione na ekspozycji urzdzenia.

Komisja konkursowa na czele z profesorem, doktorem nauk technicznych, czonkiem Akademii Nauk Górniczych Wiktorem Wasiljewiczem Niekrasowem uhonorowaa najwysz nagrod – Grand Prix – kombajn chodnikowy KPD. Brzowy medal w kategorii „Najlepszy eksponat” zdoby kombajn cianowy KDK500, a „srebro” – obudowa zmechanizowana 2DTP. Podczas wybierania zwycizców i nagrodzonych czonkowie jury oceniaj innowacyjno, techniczne charakterystyki urzdze, waciwoci konstrukcyjne i eksploatacyjne.

„Drugi rok z rzdu nasze urzdzenia zasuguj na wysokie oceny ekspertów brany wydobywczej. Obecnie budowa maszyn to bardzo konkurencyjny rynek, gdzie jako urzdze, innowacyjno i charakterystyki techniczne s podstawowymi skadnikami sukcesu, - zauway Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny” Jewgienij Romaszczyn. - Zdobyte na wystawie uznanie potwierdzio, e ukraiska brana budowy maszyn moe konkurowa z wiodcymi producentami wiatowymi. Jako naszych wyrobów to wkad w rozwój biznesu naszych klientów. Uznanie ekspertów i zainteresowanie, okazane urzdzeniom ze strony goci wystawy, mówi o zaufaniu do naszych wyrobów i ich wysokim potencjale eksportowym”.

Wybór eksperckiego jury zosta potwierdzony przez fakt sprzeday kombajnu chodnikowego KPD firmie UK „Promuglezbyt” sp. z .o.o. Natychmiast po wystawie kombajn dostarczono do „Wyrobiska Odkrywkowego Inskoj” ЗАО i do koca czerwca rozpocznie prac w kopalni.

„Uczestnictwo „Gornych maszyn” w wystawie zostanie zapamitane przez naszych klientów. Pokazalimy nowoczesne urzdzenia, przeprowadzilimy konferencj naukowo – praktyczn i zaprezentowalimy rosyjskie przedstawicielstwo firmy, - powiedzia Jurij Lewankow, Dyrektor „Gornyje maszyny RUS”. - Wyniki wystawy potwierdziy przedmiotowe zainteresowanie rosyjskich przedsibiorstw wydobywajcych wgiel sprztem, produkowanym przez NPK „Gornyje maszyny”. Jestem pewien, e KPD pozwoli osign w kopalni odkrywkowej Inskoj” wysokie wskaniki produkcyjne”.

Przypomnijmy, e ekspozycja NPK „Gornyje maszyny” bya najwiksza (500 m2), rozmieszczono na niej ponad 20 wyrobów.