NPK Gornyje maszyny otrzymaa finansowanie na rozwj eksportu i serwisu

04.03.2013

NPK Gornyje maszyny wykorzystaj wsparcie finansowe Sbierbanka Rosji, bdcego jednym z partnerw finansowych Kompanii, do dalszego rozwoju w dwch kierunkach:

  • wzmocnienie pozycji na aktualnych rynkach eksportowych (dzi Gornyje maszyny realizuj regularne kontrakty na dostaw urzdze do 8 krajw wiata. Wrd kluczowych partnerw s firmy wydobywcze z Rosji, Kazachstanu, Biaorusi i Wietnamu) oraz wejcie na nowe (Polska, Indie, RPA);
  • rozwj infrastruktury serwisowej.

Michai Potapow, Dyrektor ds. Finansowych NPK Gornyje maszyny uwaa, e rozsdna dywersyfikacja wypuszczanych linii produktowych, wzrost sprzeday w segmencie usug w zakresie obsugi pogwarancyjnej, a take na rynku remontw kapitalnych i modernizacji urzdze, rozszerzenie zasigu sprzeday, pozwol na zachowanie stabilnego stanu finansowego w kadych warunkach, pozostajc niezawodnym partnerem dla najwikszych krajowych bankw.


Zaufanie Sbierbanku Rosji jest dla nas bardzo wane. Pomimo niestabilnoci sytuacji gospodarczej i moliwoci nowej fali kryzysu bank udostpni nam lini kredytow w celu dalszego rozwoju i realizacji strategicznych planw, - uwaa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansw Korporacynych NPK Gornyje maszyny.


Ju od kilkunastu lat wsppracujemy z Gornymi maszynami i niejednokrotnie mielimy moliwo upewni si o tym, e kierownictwo Kompanii prowadzi odpowiedzialn polityk w stosunku do swoich partnerw. Wierzymy, e Gornyje maszyny maj moliwoci zwikszenia swojej obecnoci na rynkach zewntrznych stwierdzi Andriej Pietrienko, naczelnik zarzdu regionalnego Sbierbanku Rosji w Obwodzie Donieckim.