NPK Gornyje maszyny organizuj konferencj Dialog midzy grnikami i konstruktorami maszyn

28.09.2011

Do uczestnictwa w konferencji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Energetyki i Przemysu Górniczego, pastwowych zjednocze górniczych „Rowieskantracyt”, „ugaskugol”, „Snienojeantracyt”, „Swierdowskantracyt”, „Antracyt”, „Makiejewugol”, „Torezantracyt”, „Artemugol”, „Pierwomajskugol”, „Ordonikidzeugol”, „Selidowugol”, Lwowugol”, „Krasnoarmiejskugol”, „Szachtiorskantracyt”, P PUK „Krasnolimanskaja”. Ponadto, swoich przedstawicieli na konferencj deleguj „DTEK „Dobropolugol”, „DTEK Pawgradugol” „DTEK. Kopalnia Komsomolec Donbasu”, „Krasnodonugol”, a take rosyjskie przedsibiorstwo górnicze „Kopalnia „Sadkinskoje”.

Tradycyjnie na konferencji swoimi nowymi opracowaniami sprztu górniczego podziel si konstruktorzy z Centrum Inynieryjno – Technicznego „Gornyje maszyny”. W szczególnoci, bd przedstawione udoskonalony kombajn wglowy UKD400, sprzt chodnikowy, urzdzenia elektryczne i inny sprzt. Ponadto bdzie zaprezentowana utworzona „Kompania serwisowa „Gornyje maszyny”. Z kolei górnicy bd sporzdza raporty, które bd zawieray wasne ruchowe dowiadczenia dotyczce urzdze produkcji "Gornyje maszyny".