рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” najlepszym eksporterem Obwodu Donieckiego

28.03.2013

IPH prowadzi go juї od 15 lat, stawiaj№c przed sob№ cel propagowania sukcesуw najlepszych przedsiкbiorstw regionu. Na przestrzeni tych lat prawie 100 przedstawicieli duїego i maіego biznesu Donbasu otrzymaіo nagrody „Zіotego Merkurego” za osi№gniкcia w rozwoju produkcji, wysok№ jakoњж wyrobуw, wprowadzanie innowacyjnych technologii oraz za dziaіalnoњж dobroczynn№.


Corocznie nagrody przyznawane s№ w 9 kategoriach, a zwyciкzcуw wybiera ciesz№ca siк autorytetem rada ekspertуw. Wyboru w kategorii „Za wysoki wzrost eksportu wyrobуw” dokonywano na podstawie danych o dynamice eksportu towarуw za ostatnie trzy lata, udziaіu w wielkoњci eksportu caіego obwodu i szeregu innych wskaџnikуw.


Возврат к списку