NPK Gornyje maszyny i DTEK zawary porozumienie o Wsppracy Strategicznej

29.05.2013

Po podpisaniu dokumentu NPK Gornyje maszyny otrzymuje stay udzia i prawo pierwszestwa dostaw urzdze, wchodzcych w skad jej portfela produktowego. Pozwoli to na zapewnienie minimalnych terminw dostaw urzdze oraz umoliwi dugoterminowe planowanie produkcji i zakupw. Dziki porozumieniu DTEK zoptymalizuje terminy dostaw urzdze, skrci czas trwania remontw kapitalnych, obniajc tym samym straty wynikajce z przestojw i poprawiajc poczon warto posiadania urzdze.


Na podstawie umowy firma Gornyje maszyny zobowizuje si opracowa specjalnie do DTEK szereg nowych zmodernizowanych produktw, odpowiadajcych potrzebom klienta. "Dziki silnej bazie przemysowej, firmy s w stanie zaoferowa naszym grnikom nowe rozwizania naszych projektantw, dostosowane do waciwoci wgla w kopalniach DTEK," - powiedzia dyrektor generalny.


Najwaniejszym elementem osignitego porozumienia s zobowizania NPK Gornyje maszyny w zakresie obsugi serwisowej dostarczanych urzdze wyduony zostaje gwarancyjny okres eksploatacji sprztu technicznego. Ze swojej strony w celu zwikszenia resursu i obnienia awaryjnoci DTEK planuje stosowanie podczas przeprowadzania biecych i kapitalnych remontw sprztu technicznego wycznie oryginalnych czci zamiennych.