рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

NPK „Gornyje maszyny” dostarczy „ArcelorMittal Temirtau” S.A. urz№dzenia za 3 miliony USD

17.05.2012
NPK „Gornyje maszyny” wyprodukuje instalacjк wentylacyjn№ gіównej wentylacji, która bкdzie zamontowana w kopalni „Tentekskaja”. Wartoњж kontraktu – 3,07 miliona USD. Termin dostawy – do 31 maja 2013 roku.

„Zgodnie z nasz№ strategi№ biznesow№ Kazachstan to jeden z krajów, w których bкdziemy rozwijaж nasz biznes, - oњwiadczyі Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”. - Bкd№c liderem w produkcji urz№dzeс górniczych w Ukrainie, jesteњmy dumni z moїliwoњci dostarczania niezawodnych urz№dzeс dobrej jakoњci dla „ArcelorMittal Temirtau”. Doіoїymy wszelkich staraс, їeby nasza wspóіpraca byіa obopólnie korzystna i nadal siк rozwijaіa.

Возврат к списку