Nowy model wagonu cysterny do benzyny i biaych produktw naftowych

01.07.2004

WAGON-CYSTERNA do przewozu benzyny i biaych produktów naftowych, model 15-9049
15 - 9049
Czteroosiowy wagon-cysterna typu ramowego jest przeznaczony do stosowania na sieci ogólnej podczas przewozu benzyny i biaych produktów naftowych po szlakach kolejowych o rozstawie 1520 mm w skadzie pocigu towarowego z prdkociami, dozwolonymi na tych szlakach, ale nie szybciej ni 120 km/h, wykonany w wersji klimatycznej U1 wg GOST 15150-69. W konstrukcji wagonu – cysterny uwzgldniono wymogi odnonie wagonów towarowych nowej generacji, okrelone w Wymogach Federalnych Ministerstwa Komunikacji Rosji. Wagon cysterna to rodek transportowy, w którego skad wchodz nastpujce elementy skadowe:
  • zespó jezdny;
  • rama;
  • komora;
  • sprzg samoczynny;
  • zawór zabezpieczajco – wlotowy;
  • urzdzenie spustowo – napeniajce;
  • automatyczny hamulec.
Wagon
Wagon – cysterna jest wyposaony w seryjne wózki dwuosiowe model 18-100, hamulec postojowy, zderzaki pochaniajce typu elastomerowego.

Szeroko toru, mm 1520
adowno, t 68,5
Masa - tara (zuycie materiaów), t Nie wicej, ni 25,5
Objto komory, m3:
— pena 85,6
— uytkowa 83,9
Objto waciwa m/t3 1,25
Podstawa cysterny, mm 7800
Dugo w osi sprzgania sprzgów automatycznych, mm 12020
rednica wewntrzna komory, mm 3200
Dugo zewntrzna komory, mm 11194
Typ kalibracji komory 66
Nadcinienie w komorze dla regulacji zaworu bezpieczestwa MPa (kgs/cm2) 0,15 (1,5)
Prdko konstrukcyjna, km/h 120
Gabaryt wagonu wg GOST 9238-83 1-WM (15d)
Liczba osi, szt. 4
Wózek wg GOST 9246-79, model 18 - 100
Wyznaczony okres suby do zomowania, lat 32
Okrelony okres suby do pierwszego remontu kapitalnego, nie mniej ni, lat 16
Okrelony okres suby do pierwszego remontu w wagonowni, lat 3