рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Nowa nominacja w NPK „Gornyje maszyny”

27.08.2012

„Zaproszenie do pracy w „Gornych maszynach” to dla mnie zawodowe wyzwanie. Na najbliїsze lata przed firm№ stoj№ bardzo ambitne cele. Doіoїк maksimum wysiіku i wiedzy, aby je osi№gn№ж”, - podkreњliі Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaїy NPK „Gornyje maszyny”.

Pan Fomienko ma 44 lata. Posiada dyplomy inїyniera budownictwa (Kijowski Instytut Drogownictwa) i prawnika (Kijowski Uniwersytet Paсstwowy im. Т.G. Szewczenko). W latach 2003 – 2005 studiowaі MBA w Institute of International Business Relations (IBR), Niemcy.

Pan Fomienko posiada wieloletnie doњwiadczenie w zarz№dzaniu, zdobyte na stanowiskach kierowniczych w firmach „Interport-Kowel”,”TD Јugaсskie Akumulatory”, „Brinkford Ukraina” i innych. W latach 2002-2004 byі dyrektorem, a nastкpnie komisarzem Јugaсskich Zakіadów Budowy Obrabiarek. Od roku 2004 do przyjњcia do NPK „Gornyje maszyny” pan Fomienko pracowaі w strukturach holdingu AwtoKrAZ”, odpowiadaj№c za zbyt wyrobów, zagraniczne kontakty handlowe i zarz№dzanie korporacyjne.


Возврат к списку