Niezawodne elektrowozy Gornych maszyn

13.02.2013

Dla partnerów „Gornych maszyn” z Kazachstanu wyprodukowano zarówno zwyke elektrowozy AM2D, jak i „sparowane” – zespó z dwóch jednakowych elektrowozów, poczonych jednym systemem sterowania i zasilania. Pozwoli to w znacznym stopniu zwikszy charakterystyki trakcyjne i podnie efektywno eksploatacji elektrowozu. Ponadto, te modele akumulatorowych lokomotyw elektrycznych produkowane s w wersji przeciwwybuchowej.

Dla wygody eksploatacji i zapewnienia bezpieczestwa górników na dostarczonych lokomotywach elektrycznych zamontowano ulepszony system sygnalizacji i owietlenia. Ponadto, lokomotywy elektryczne dostarczone TNK „Kazprom” (wchodzi w skad Grupy ENRC) wyposaone s w dodatkow przystawk zasilajc.

Sprzt techniczny, wyprodukowany przez „Gornyje maszyny” bdzie eksploatowany na GOK-ach „Kazprom” w Obwodzie Aktiubiskim, a take w kopalni „ArcelorMittal Temirtau” w Obwodzie Karagandyjskim.

W zeszym roku „Gornyje maszyny” zrealizoway szereg zamówie dla „ArcelorMittal Temirtau”. Wród najwikszych bya dostawa kombajnu chodnikowego KPD do drenia gazowego chodnika drenaowego i instalacji wentylatorowej gównej wentylacji.

Igor Fomienko, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday „Gornych maszyn” jest pewien, e Kompania proponuje kazachskim partnerom niezawodne wzory urzdze do wydobycia górniczego, które zostay sprawdzone w trudnych warunkach geologicznych kopal Ukrainy, Rosji i szeregu innych krajów. Ponadto jestemy gotowi zapewni wszystkim sprzedawanym urzdzeniom wysokiej jakoci obsug gwarancyjn i pogwarancyjn” – powiedzia. W tym celu w Kazachstanie utworzono penowartociowe przedstawicielstwo handlowe NPK „Gornyje maszyny”.

Kopalniane akumulatorowe lokomotywy elektryczne w wersji przeciwwybuchowej serii AM8D i 2AM8D s produkowane od lat 60 zeszego wieku i s jednym z najszerzej stosowanych typów podziemnego transportu w przemyle wydobywczym. W cigu tego czasu do ich konstrukcji nie raz wprowadzano udoskonalenia. Ostatni modernizacj przeprowadzono w 2010 roku. Obecnie w ukraiskich kopalniach wgla kamiennego eksploatowanych jest okoo 1200 sztuk tego typu sprztu.