рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Najlepsze їyczenia z okazji Dnia Zwyciкstwa!

08.05.2012

Ten dzieс to przypomnienie wszystkim obecnie їyj№cym o Waszym wyj№tkowym mкstwie i odwadze, i dzieс Pamiкci o tych, których z nami nie ma.
Kіaniamy siк nisko Wam, którzy przeszliњcie ognie bitew, pracowaliњcie na Zwyciкstwo na tyіach, podnieњliњcie nasz№ Ojczyznк z ruin.
Nie tylko wyzwoliliњcie nasz№ Ojczyznк od faszystowskich okupantów. Wy caіkowicie zmieniliњcie bieg њwiatowej historii!
Daliњcie nam, Waszym potomkom, moїliwoњж їycia w czasie pokoju. Bardzo Wam za to dziкkujemy!
Pamiкtamy Wasz wyczyn!
Jesteњmy z Was dumni!
Їyczymy zdrowia i wielu lat їycia!

Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”


Возврат к списку