Najlepsi pracownicy Kompanii Gornyje maszyny uhonorowani nagrodami pastwowymi

25.09.2012

Orderem „Za zasugi” III stopnia odznaczono Dyrektora zakadu „Donieckgormasz” Wiktora Fiodorowicza Krawczuka.

Honorowy tytu „Zasuonego Budowniczego Maszyn Ukrainy” otrzyma specjalista obróbki kó zbatych wydziau mechanicznego nr 1 zakadu „Gorowski Zakad Budowy Maszyn” Jurij Michajowicz Brusow i tokarz – wytaczacz 5 klasy zakadu „Donieckgormasz” Wadimir Aleksandrowicz Cwietkow.

Premier Ukrainy wyrazi wdziczno tokarzowi mechaniczno – montaowego wydziau nr 13 Wadimirowi Aleksandrowiczowi Lizinowi i menederowi ds. opracowania i prowadzenia procesów technologicznych obróbki termicznej, przygotowania i spawania zakadu „Gorowski zakad Budowy Maszyn” Tatianie Iwanownie Kauginie.

Dyplomem uznania Rady Ministrów Ukrainy nagrodzony zosta spawacz elektryczny spawania rcznego „Drukowskiego Zakadu Budowy Maszyn” Aleksandr Wiktorowicz Tokacz. Listem gratulacyjnym od Donieckiej Pastwowej Administracji Obwodowej nagrodzona zostaa tokarz wydziau mechanicznego nr 1 zakadu „Gorowski Zakad Budowy Maszyn” Walentyna Nikoajewna Rewtiuch.

Dyplomem honorowym Donieckiej Pastwowej Administracji Obwodowej nagrodzeni zostali: Kierownik Departamentu Kontroli Technicznej kompanii „Gornyje maszyny – system jakoci” Andriej Wadimirowicz Ukraiski i Gówny Specjalista ds. opracowania, prowadzenia procesów technologicznych powlekania, polimerów, malowania i montau Aleksandr Wasiljewicz Gopka.


Wdziczno Donieckiej Pastwowej Administracji Obwodowej wyraono mechanikowi wydziau nr 23 Drukowskiego Zakadu Budowy Maszyn Michaiowi Borysowiczowi Biriukowi oraz frezerowi Wydziau Mechaniczno – Montaowego nr 13 Zakadu „Donieckgormasz” Giennadijowi Fiodorowiczowi Pietrowowi.