Na DrMZ (NPK Gornyje maszyny) zorganizowano dodatkowy transport dla pracownikw, pracujcych na nocnych zmianach.

07.06.2012

I tak, od pierwszego czerwca dodano lini tramwajow, kursujc na linii okrnej wokó zakadu od dworca kolejowego do budynku Gorgazu. „Tras wybrano w taki sposób, eby obj ni cay teren zakadu, uwzgldniajc rozmieszczenie bram i obcienie tych lub innych wydziaów podczas wieczornych zmian. Wraz z pojawieniem si wieczornego tramwaju pracownicy rzeczywicie atwiej mog dosta si do domu”, - ogosi Przewodniczcy Komitetu Zwizków Zawodowych w zakadzie Anatolij Seliwanow.

Wedug sów kierownictwa „Drukowskiego Zakadu Budowy Maszyn”, dowoenie pracowników to jeszcze jeden szczebel w realizacji projektów zwizanych z poprawieniem warunków pracy. „Dla firmy „Gornyje maszyny” pracownicy s najcenniejszym zasobem, i jest dla nas wane stworzenie dla naszych pracowników nie tylko komfortowych warunków pracy w cigu roboczego dnia, ale i zapewnienie im bezpieczestwa i komfortu po pracy, szczególnie dla pracowników, pracujcych do pónego wieczora”, - podkreli Dyrektor przedsibiorstwa Grigorij Machow.

Jak ju wczeniej informowalimy, w zakresie projektu „Koncentracja produkcji” na Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn podjto ju szereg dziaa w zakresie poprawy warunków socjalno- bytowych, wród których jest zapewnienie wszystkim pracownikom przedsibiorstwa uzdatnionej wody pitnej.