Modzie wybiera budow maszyn

21.03.2013

NPK „Gornyje maszyny” jest partnerem strategicznym Donbaskiej Pastwowej Akademii Budowy Maszyn (DGMA). Z t uczelni Kompania, bdc liderem w swojej brany w WNP, wie wieloletnia wspópraca: W salach wykadowych DGMA uczya si dua liczba pracowników i kierowników przedsibiorstw, wchodzcych w skad NPK „Gornyje maszyny”.

Na corocznych targach pracy, których organizatorem zostaa DGMA, NPK „Gornyje maszyny” zaznajomia studentów z moliwociami rozwoju kariery zawodowej w zakadach Kompanii. Szczególne zainteresowanie przyszych konstruktorów maszyn wzbudzi film „Zjazd do kopalni”, demonstrujcy prac urzdze, produkowanych w zakadach NPK „Gornyje maszyny”. W wyniku aktywnego kontaktu przedstawicieli NPK „Gornyje maszyny” ze studentami DGMA okoo 70 osób wypenio ankiety i potwierdzio swoj gotowo do rozpoczcia drogi zawodowej w Kompanii.

Aleksandr Dymienko, naczelnik Oddziau ds. Pomocy przy zatrudnianiu absolwentów DGMA podkreli, e NPK „Gornyje maszyny” pozostaje jednym z priorytetowych miejsc pracy dla absolwentów uczelni: „W rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców, który prowadzimy, „Gornyje maszyny” zajmuj jedn z pierwszych lokat”.

W Charkowie, gdzie znajduje si wchodzcy w skad NPK „Gornyje maszyny” zakad „Swiet szachtiera”, podstawow uczelni przygotowujc inynierów i konstruktorów jest Narodowy Uniwersytet Drogownictwa.

16 marca podczas dnia otwartych drzwi HNADU przedstawiciele NPK „Gornyje maszyny” wrczyli pisemne podzikowania rodzicom tych absolwentów uniwersytetu, którzy podjli prac w zakadzie. Jak stwierdzi Giennadij Wysockij, Prezes Zarzdu charkowskiego zakadu budowy maszyn „Swiet szachtiera”, „waciwy wybór zawodu i udany start w nim, to zawsze wspólny sukces, czcy wysiki samego modego czowieka, jego rodziny i bliskich, oraz wykadowców uczelni, w której si uczy”.