рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

KZGO realizuje duїe zamуwienia dla „Azowstali”

30.08.2012

W szczególnoњci, zakіady przyst№piіy do produkcji dwóch heіmów dla konwerterów. Heіm to umowna nazwa litej osіony dla otworu spustowego konwertera. Produkcja tego typu wyrobów na KZUG byіa zorganizowana kilka lat temu.

Waga jednego heіmu wynosi ponad 45 ton. Pierwszy heіm zostanie wysіany do „Azowstali” w paџdzierniku, drugi - w grudniu 2012 roku.

„Z kombinatem „Azowstal” owocnie wspóіpracujemy od 2005 roku, produkuj№c dla mariupolskich metalurgów heіmy i kadzie їuїlowe. Wyroby te ciesz№ siк stabilnym popytem ze strony naszego klienta”, - oњwiadczyі Siergiej Rybaіko, Dyrektor Pionu Urz№dzeс do Odkrywkowych Robót Górniczych NPK „Gornyje maszyny”. Oprócz heіmów, w sierpniu – wrzeњniu planowana jest wysyіka na adres Azowstali” piкciu kadzi їuїlowych, przeznaczonych do transportu pіynnego їuїla.


Возврат к списку