Kopalniany kombajn chodnikowy sterowany rcznie KPR

15.12.2009

Pierwszy numer kombajnu KPR pomylnie przechodzi badania w k. Baanowa (GP „Makiejewugol”). Zdaniem górników, którzy ju zapoznali si z opracowaniem w formie dziaajcego modelu, KPR posiada szereg oczywistych zalet: Dziki zmianom konstrukcyjnym w schemacie rozmieszczenia podstawowych mechanizmów obniono wag cakowit maszyny i obcienie napdu obrotu, który zamiast wczeniejszych 70% wynosi obecnie 50%. Daje to zwikszenie wydajnoci pracy maszyny bez jakiegokolwiek obnienia bezpieczestwa eksploatacji, a co za tym idzie, pozwala na obnienie kosztów.


WYRÓNIKI KONSTRUKCJI

 • W porównaniu z typem 1GPKS zmieniono wymiary prowadzonego wyrobiska przy jednej pozycji kombajnu z 4,7 do 5,1 m na szeroko i z 4,05 do 4,6 m na wysoko.
 • Z 55 do 75 kW zwikszono moc organu urabiajcego.
 • Przewidziano moliwo montau dwóch typów silników elektrycznych organu urabiajcego; 75 kW (1500 obr./min) i 55 kW (1000 obr./min), co umoliwia rozszerzenie zakresu stosowania kombajnu w odniesieniu do twardoci ska z 70 (1GPKS) do 80 MPa.
 • Minimalna wysoko wykonywanych wyrobisk wynosi 2,2 m.
 • Organ zaadowczy to obrotowy (±20°) oporowy stó odbiorczy z apami zgarniajcymi, zapewniajcy wysok wydajno przy czoowym zaadunku do 4,04 m zamiast 3,12 m w typie 1GPKS. Jako napd zastosowane s silniki elektryczne o mocy 11kW. apy zbierajce pracuj niezalenie od siebie i nie s ze sob powizane kinetycznie.
 • Przy jednakowej szerokoci kombajnów (1700 mm) z 450 do 536 mm zwikszono szeroko przenonika zgrzebowego, który uzbrojony jest w segmenty ze stali odpornej na zuycie, co 2-3 –krotnie zwiksza jego resurs. Przenonik jest napdzany silnikiem elektrycznym o mocy 15kW.
 • Ruchoma cz kombajnu posiada oddzielny napd hydrauliczny, który zapewnia du manewrowo i moliwo pracy w nawodnionych wyrobiskach.
 • System hydrauliczny kombajnu jest wyposaony w filtr sscy firmy „Parker”, filtry cinieniowe z wbudowanym zaworem ochronnym i niezniszczalnym elementem filtrujcym.
 • Obecno zasilania cinieniowego i hydraulicznej podpory zwiksza odporno kombajnu podczas urabiania masy skalnej.
 • Wygoda i prostota sterowania i obsugi dziki racjonalnemu skomponowaniu wzów siowych i agregatów.
 • Sterowanie kombajnem prowadzone jest rcznie z pulpitu stacjonarnego.
 • Aparatura sterujca i diagnostyczna realizuje proces kontroli i wizualnego przedstawienia parametrów gównych wzów i pozostaych czci kombajnu.