Kontrol jakoci w przedsibiorstwach NPK Gornyje maszyny bdzie przeprowadza niezalena struktura

03.11.2010

Nowy system kontroli jakoci funkcjonuje oddzielnie od struktury produkcyjnej przedsibiorstw, obejmujc kontrol wejciow surowców, kady etap technologiczny i kocow kontrol wyprodukowanych wyrobów. Zakadamy, e dodatkowo co do kadej sztuki gotowego sprztu równie bd wydawa swoje orzeczenie niezalene firmy nadzorujce. „Dla NPK „Gornyje maszyny” jako produkowanego sprztu to gówny priorytet, dlatego stworzylimy wyspecjalizowan niezalen struktur. Moe wydawa si nawet, e nasze wysiki i dziaania w zakresie wzmocnienia kontroli jakoci s zbdne, jednak dla nas zasadnicz wag ma fakt, by nasze wyroby speniay zewntrzne i przyjte w Kompanii normy jakoci, a nasi klienci byli pewni ich niezawodnoci”, - podkreli Jewgienij Romaszczyn, Dyrektor Generalny NPK „Gornyje maszyny”. W Drukowskim Zakadzie Budowy Maszyn, „Gorowskim Budowniczym Maszyn” i „Donieckgormaszu” wprowadzono nieniszczce metody kontroli jakoci w procesie produkcyjnym. W 2011 roku planowane jest wdroenie analogicznego systemu równie w innych przedsibiorstwach holdingu „Gornyje maszyny”.