Kompleksowe rozwizania NPK Gornyje maszyny zdobyy zoty medal na 20 wystawie Wgiel Rosji i Mining 2013

15.07.2013

Kompleks cianowy pozwala optymalnie powiza wszystkie wykorzystywane urzdzenia i zapewni maksymaln wydajno - do 5 tys. ton wgla na dob. Jak zaznaczy Jewgienij Romaszczin, wiele kopal, w tym rwnie w Kuzbasie, ju zetkno si z zadaniem eksploatacji w ramach swoich obszarw grniczych nie tylko grubych, ale i cienkich pokadw. Zaprezentowany przez nas kompleks pomoe grnikom wykorzysta wszystkie posiadane zapasy. Jestem pewien, e nowe urzdzenie bdzie cieszy si popytem w kopalniach wgla. Ponadto, powan przewag konkurencyjn nowych opracowa firmy stanowi wykorzystanie nowoczesnych rodkw automatyzacji, pozwalajcych na podniesienie bezpieczestwa pracy grnikw.


Sercem kompleksu cianowego jest kombajn UKD-400, pracujcy ju w szeregu kopal w Ukrainie i Rosji dziki zastosowaniu nowych napdw gowic tncych, poprawieniu reduktorw mechanizmu cigncego, a take wzmocnieniu i uproszczeniu mechanizmu oporowego portalu kombajnu sta si on jeszcze bardziej niezawodny. Ponadto w skad kompleksu wchodz sekcje obudowy zmechanizowanej 09DT i przenonik zgrzebowy SP 325.


Techniczne rozwizania Gornych maszyn wysoko ocenia Rada Ekspertw. Kombajn cianowy UKD 400 otrzyma srebrny, a kombajn chodnikowy KPU zoty medal wystawy.


Gornych maszynwykazaa dowiadczenie w dziedzinie automatyzacji procesw grniczych, dostarczajc technologi zdalnego sterowania (kombajny chodnikowe KPD i KPU), jak rwnie monitorowanie parametrw sprztu operacyjnego ze stanowiska chodnikowego (kombajn UDK-400). Jak nadmieni Igor Fomenko, dyrektor marketingu i sprzeday НПК Горные машины, "pomimo oglnie trudnej sytuacji na rynku, zwizanej ze spadkiem cen wgla, firma jest przekonana o swoich perspektywach na rynku rosyjskim a wystawa w Nowokuniecku w spektakularny sposb jeszcze raz pokazaa nasze moliwoci dla klientw. W cigu roku 2012 sprzeda naszego rosyjskiego przedstawicielstwa handlowego Gornyje maszyny RUS zwikszya si o ponad jedn trzeci. Liczymy na analogiczne tempo wzrostu w 2013 r. Ponadto staramy si aktywnie rozwija serwisow skadow naszej dziaalnoci, proponujc klientom obsug techniczn i naprawy ju eksploatowanych urzdze, zarwno w okresie gwarancyjnym dostarczonych urzdze, jak rwnie po jego upywie.

Ekspozycja NPK Gornyje maszyny zaja na targach 500 m2, gdzie zaprezentowano ponad 20 modeli nowoczesnych urzdze dla przemysu wydobywczego. Wszystkie zaprezentowane na wystawie modele urzdze zostay zakontraktowane do pracy w kopalniach wgla kamiennego i wyrobiskach odkrywkowych w Rosji.