рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania „Gornyje maszyny” wejdzie na rynek Indii

21.11.2013

Dyrektor Pionu Urz№dzeс Infrastrukturalnych Wіadimir Merzlikin w skіadzie ukraiсskiej komisji miкdzyrz№dowej poinformowaі o gotowoњci do wspуіpracy w zakresie zwiкkszenia stopnia zmechanizowania juї eksploatowanych w Indiach kopalс, oraz budowy i wyposaїania nowych zakіadуw.

W ramach tego forum biznesowego przeprowadzono z indyjskimi firmami szereg rozmуw o dostawach urz№dzeс w celu modernizacji kilkunastu indyjskich kopalс oraz zaprezentowano aktualne technologie eksploatacji cienkich pokіadуw. Ponadto, plany na przyszіoњж obejmuj№ szkolenia indyjskich specjalistуw w branїy gуrniczej w oparciu o wyїsze uczelnie Ukrainy.

Intencje firmy zwi№zane z wejњciem na rynek indyjski zostaіy poparte przez Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Igora Prassolov'a w przemуwieniu na spotkaniu z ministrem stanu do spraw zagranicznych Republiki Indii Edapakathom Ahamed'em.

Возврат к списку