рус  eng  укр  pol 
 
 

Новости

 

Kompania „Gornyje maszyny” uzyskaіa od Prominvestbanku liniк kredytow№ w wysokoњci 20 milionуw hrywien

10.05.2011

„Obserwuj№c odpowiedzialne podejњcie Kompanii do wykonywania swoich obowi№zków, oceniamy dane operacje jako bezpieczne, które, jednoczeњnie, pozwol№ bankowi na otrzymywanie stabilnego dochodu”, - oњwiadczyі Wіadysіaw Krawiec, czіonek Zarz№du, Dyrektor ds. Biznesu Korporacyjnego Prominvestbanku.

„Jesteњmy wdziкczni bankowi za niezawodne i profesjonalne wsparcie, które niezmiennie demonstruje w odniesieniu do Kompanii „Gornyje maszyny” w zrozumieniu wіaњciwoњci biznesu budowy maszyn i biznesu naszych klientów”, - stwierdziіa Marina Graszczenkowa, Kierownik Departamentu Finansów Korporacyjnych NPK „Gornyje maszyny”.


Возврат к списку